પ્રસ્તાવના,

 

આધુનિક ટેકનોલોજીના માધ્યમથી કચ્છ જિલ્લામાં પ્રાથમિક શિક્ષણ શેત્રે એક નવી ક્રાંતિ સ્વરૂપે "માય સ્કૂલ ઇ સ્કૂલ" પ્રોજેક્ટના અમલથી શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓને વર્ચુઅલ ક્લાસરૂમનો અનુભવ થશે. શિક્ષકો વર્તમાન સમયથી આધુનિક ઈન્ટરનેટ ટેકનોલોજીના માધ્યમથી વિદ્યાર્થીઓને ગુણવતા યુકત શિક્ષણ દ્વારા જિલ્લાના બાળકોને વૈશ્વિક સ્તરની શિક્ષણવ્યવસ્થામાં જોડાઈને પ્રાથમિક શિક્ષણને વેગવંતુ બનાવવા આ પ્રોજેક્ટ સહાયક બનશે.

શાળાના શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો, બાળકો અને શિક્ષકોની હાજરી, ડ્રોપઆઉટ બાળકો, શાળાની ભૌતિક સુવિધા, નવીની
રણની પ્રવૃતિઓ, શાળાની સમસ્યાઓ વગેરે બાબતોનું ઓનલાઈન મોનીટરીંગ કરવામાં આવશે. સમગ્ર રીત્તે આ "માય સ્કૂલ ઇ સ્કૂલ" પ્રોજેક્ટથી કચ્છ જિલ્લો રાજ્ય સ્તર પર છવાઈ જશે.

 

Read More

હર્ષદ પટેલ

કલેકટર

કચ્છ - ભુજ

   

Login Panel

 

User Name :

 

Password    :

 

Admin Login

Downloads

Edu. Related Site

# http://gujarat-education.gov.in/education/

# http://gujarat-education.gov.in/education/alluniversity.htm

# http://www.gujaratvidyapith.org/

http://www.gujaratwebs.com/tag-education-portal-gujarat/

http://gcert.gujarat.gov.in/gcert/

http://www.nursery2career.com/

Kutch District Gunotsav 2011 Result :-A Grade Total School -34 , B Grade Total School - 195 ,C Grade Total School -170 ,D Grade Total School -30, E Grade Total School -2

 


SOFTWARE HELP LINE NO : +91 95377 40003, 91732 34439, 02832-226529
Time : 10 AM to 6 PM


Developed and Maintained by Nisus Web Solutions Pvt. Ltd.